Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2009 - Ei R2009:16

Mycket låg tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken, svagare efterfrågan och sjunkande priser präglade elmarknaden under april till september 2009. Men andelen aktiva kunder ökade.