Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:19:31

Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2009 - Ei R2009:16

Mycket låg tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken, svagare efterfrågan och sjunkande priser präglade elmarknaden under april till september 2009. Men andelen aktiva kunder ökade.