Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:18:46

Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina vid årsskiftet 2008/2009 - Ei R2009:02

Gaskonflikten mellan Ukraina och Ryssland kan flamma upp på nytt. Men risken för att Sverige drabbas av avbrott i gasleveranserna är mycket liten.