Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2009
  • El- och naturgaslagen måste ändras för att Sverige ska kunna leva upp till kraven i det förnybarhetsdirektiv som EU antog 2009 - Ei R2009:11

El- och naturgaslagen måste ändras för att Sverige ska kunna leva upp till kraven i det förnybarhetsdirektiv som EU antog 2009 - Ei R2009:11

En oberoende prövning av fjärrvärmepriserna är det enda sättet att komma tillrätta med risken för att fjärrvärmekunder får betala oskäligt höga priser.