Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:06:46

Utvecklingen på elmarknaden vintern 2007-2008

I denna rapport presenteras Energimarknasinspektionens (Ei) statistik över utvecklingen på elmarknaden under det gångna vinterhalvåret, oktober 2007 – mars 2008. Ambitionen är ge en så heltäckande bild av marknadens utveckling som möjligt. Bland annat beskrivs prisutvecklingen, aktörernas marknadsandelar och investeringar i elproduktionskapacitet. Rapporten syftar till att bidra till en ökad transparens på elmarknaden genom att beskriva utvecklingen med samlad statistik.