Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:19:38

Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008 - Ei R2008:12

I den här rapporten presenteras statistik över utvecklingen på elmarknaden under det gångna sommarhalvåret, april 2008 – september 2008. Rapporten syftar till att bidra till en ökad kunskap och förståelse för utvecklingen på elmarknaden. Ambitionen är ge en så heltäckande bild av marknadens utveckling som möjligt. Bland annat beskrivs prisutvecklingen, kundaktiviteten och leveranssäkerheten i elöverföringen. Antalet elavbrott per kund har varit relativt oförändrat de senaste åren. I genomsnitt hade varannan kund i tätorten ett elavbrott i jämförelse med landsbygden där i genomsnitt varje kund hade ett elavbrott. Den vanligaste orsaken till elavbrott är fel i elnätsföretagens egna nät.