Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:46:50

Utveckling av nättariffer 1 januari 1997-1 januari 2008

Nättarifferna som samlas in av Energimarkndsinspektion (Ei) ingår i Sveriges officiella statistik och är ett viktigt verktyg för att följa elmarknadens utveckling. Ei:s sammanställning visar hur priserna förändrats för olika kundgrupper, hur medianpriser har ändrats och hur priskomponenterna har förändrats sedan 1997.