Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utveckling av nättariffer 1 januari 1997-1 januari 2008

Nättarifferna som samlas in av Ei ingår i Sveriges officiella statistik och är ett viktigt verktyg för att följa elmarknadens utveckling. Ei:s sammanställning visar hur priserna förändrats för olika kundgrupper, hur medianpriser har ändrats och hur priskomponenterna har förändrats sedan 1997.