Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i Sverige - Ei R2008:16

Tillsynsmetod för överföring - och lagring av naturgas i Sverige - Metod för att på förhand fastställa en skälig intäktsram för de - reglerade naturgasföretagen