Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:27:59

Tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i Sverige - Ei R2008:16

Energimarknadsinspektioen (Ei) har sett över den nuvarande tillsynsmetoden för naturgas. Översynen har lett till att en ny tillsynsmetod med syfte att skapa en långsiktigt hållbar regleringför en effektiv naturgasmarknad. Metoden innebär att Ei på förhand ska fastställa en skälig intäktsram för de reglerade naturgasföretagen.