Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:24:48

Kundaktivitet på naturgasmarknaden - Ei R2008:11

Verklig konkurrens kräver aktiva kunder, och för att kunder ska kunna vara aktiva krävs att de har tillgång till information. Den som värmer sitt hus med naturgas kan spara tusenlappar på att byta gashandlare. I den här rapporten beskriver och analyserar Energimarknadsinspektionen (Ei) om svenska naturgaskunder har tillräckligt med information för att kunna göra aktiva val. Vi redovisar också ett antal åtgärder som kan förbättra konkurrensen på naturgasmarknaden.