Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:45:56

Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av eller handel med el

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att analysera om funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncernen som bedriver nätverksamhet och produktion av eller handel med el. I den här rapporten kan du läsa vad Ei bedömer att ellagstiftningen behöver kompletteras med.