Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens kostnadseffektivitet 2006

I rapporten presenteras uppföljningen av elnätsföretagens kostnadseffektivitet för år 2006. Denna redovisning görs årligen som ett led i inspektionens tillsynsarbete. Företagen är skyldiga att lämna in uppgifter till inspektionen om kostnader och produktion.