Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:53:10

Elnätsföretagens kostnadseffektivitet 2006

I rapporten presenteras uppföljningen av elnätsföretagens kostnadseffektivitet för år 2006. Denna redovisning görs årligen som ett led i Energimarknadsinspektionens (Ei) tillsynsarbete. Företagen är skyldiga att lämna in uppgifter till Ei om kostnader och produktion. Varje enskilt företags kostnad jämför med övriga företags kostnader och produktion. Rapporten vänder sig främst till elnätsföretagen som kan använda informationen som underlag till sitt rationaliserings­arbete.