Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006

Rapporten beskriver och i viss mån analyserar elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000-2006. Den visar att företagens lönsamhet har minskat, att investeringstakten har ökat och att det finns en mycket god soliditet i branschen.