Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:18:01

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006

Elnätsföretagens ekonomiska utveckling har jämförts med hjälp av ekonomiska nyckeltal. Nyckeltalen har även jämförts med fastighetsbranschen för att få en jämförelse med en bransch med liknande ekonomisk struktur. I den här rapporten beskriver och i viss mån analyserar Energimarknadsinspektionen (Ei) elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000-2006. Rapporten visar att företagens lönsamhet har minskat, att investeringstakten har ökat och att det finns en mycket god soliditet i branschen.