Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006

Rapporten beskriver och i viss mån analyserar elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000-2006. Den visar att företagens lönsamhet har minskat, att investeringstakten har ökat och att det finns en mycket god soliditet i branschen.