Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 18:52:14

Elkunden som marknadsaktör - Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet - Ei R2008:13

Aktiva elkunder är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad. I Sverige reagerar elkunderna av flera orsaker relativt lite på prisförändringar.