Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elkunden som marknadsaktör - Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet - Ei R2008:13

Aktiva elkunder är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad. I Sverige reagerar elkunderna av flera orsaker relativt lite på prisförändringar.