Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:45:25

Elkunden som marknadsaktör - Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet - Ei R2008:13

Aktiva kunder är en central förutsättning för en väl fungerande elmarknad. I Sverige reagerar elkunderna av flera orsaker relativt lite på prisförändringar. En ökad aktivitet hos kunderna, speciellt genom ökad förbrukningsflexibilitet, har en stor betydelse för utvecklingen av framtidens elmarknad. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tidigare konstaterat att koncentrationen på råkraftsmarknaden är hög. Genom en ökad kundaktivitet kan potentiella konkurrensproblem minskas. I denna rapport redovisas vilka drivkrafter och hinder som föreligger för en ökad aktivitet hos elkunderna. Vidare beskrivs varför en ökad förbrukarflexibilitet är en förutsättning för en effektiv och väl fungerande elmarknad. Slutligen lämnas konkreta förslag på hur detta skall uppnås så att elmarknadens funktion kan förbättras.