Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:16:50

Utveckling av elnätspriser 1997-2007

Enligt ellagen ska ska priserna för överföring av el vara skäliga. Skäligheten bedöms utifrån de objektiva förutsättningarna att bedriva nätverksamhet och utifrån nätföretagens sätt att bedriva verksamheten. Utöver detta ska priserna utformas på sakliga grunder. Den 1 januari 2005 inrättades Energimarknadsinspektionen (Ei) som en särskild enhet inom Energimyndigheten, med huvuduppgift att utöva tillsyn mot elnätsföretagen. I den här rapporten kan du läsa om utvecklingen på elnätspriser för åren 1997 till 2007.