Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:36:24

Ny reglermodell för tyska elmarknaden EMI R2007

I den här rapporten kan du läsa om de frågor som dominerat debatten om den nya tyska reglermodellen och hur elmarknadens olika aktörer bedömer den nya reglermodellens funktionsduglig.