Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ny reglermodell för tyska elmarknaden EMI R2007

I rapporten redogör Ei för de frågor som dominerat debatten om den nya tyska reglermodellen och hur elmarknadens olika aktörer bedömer den nya reglermodellens funktionsduglig.