Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Månadsvis avläsning och installation av fjärravlästa elmätare

I regleringsbrevet för 2007 fick Ei i uppdrag att redovisa hur elnätfsöretagens arbete med månadsvis avläsning och installation av nya elmätare fortskrider för elkunder med en säkring om högst 63 ampere.