Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Månadsvis avläsning och installation av fjärravlästa elmätare

I regleringsbrevet för 2007 fick Ei i uppdrag att redovisa hur elnätfsöretagens arbete med månadsvis avläsning och installation av nya elmätare fortskrider för elkunder med en säkring om högst 63 ampere.