Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-04 15:11:04

Månadsvis avläsning och installation av fjärravlästa elmätare

I den här rapporten kan du läsa om förutsättningarna för att införa debitering efter faktisk elförbrukning i kombination med tätare mätaravläsning av elmätare.