Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration EMI R2007:07

Möjligheten till investeringar i elproduktion är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande nordisk elmarknad. Ei konstaterar att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion.