Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:38:08

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration EMI R2007:07

Möjligheten till investeringar i elproduktion är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande nordisk elmarknad. Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar i den här rapporten att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion.