Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:02:40

Åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar EMI R2007:02

I den här rapporten lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslag på hur Sverige ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar.