Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Kraftsituationen 2006-2007

Syftet med rapporten är att bedöma risken för elenergibrist under vintern
2006-2007. Rapporten redogör för två möjliga scenarier för kraftsituationen under den kommande vintern samt att analysera hur marknaden förväntas hantera dessa scenarier. Rapporten syftar även till att redogöra för åtgärder som kan vidtas för att undvika elenergibrist under kommande vinter.