Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 05:55:42

Kraftsituationen 2006-2007

Syftet med den här rapporten är att bedöma risken för elenergibrist under vintern 2006-2007. Rapporten redogör för två möjliga scenarier för kraftsituationen under den kommande vintern samt att analysera hur marknaden förväntas hantera dessa scenarier. Rapporten syftar även till att redogöra för åtgärder som kan vidtas för att undvika elenergibrist under kommande vinter.