Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 - ER 2006:05

Energimarknadsinspektionen presenterar i denna rapport ett urval av ekonomiska
nyckeltal som visar elnätsföretagens ekonomiska utveckling för perioden 2000-
2004. Publikationen är ett led i vårt arbete med att skapa ökad insyn i elnätsföretagens verksamhet och som en del av inspektionens övervakning av elnätsföretagen.