Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:16:02

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 - ER 2006:05

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar i denna rapport ett urval av ekonomiska nyckeltal som visar elnätsföretagens ekonomiska utveckling för perioden 2000-2004. Rapporten är ett led i vårt arbete med att skapa ökad insyn i elnätsföretagens verksamhet och som en del av myndighetens övervakning av elnätsföretagen.