Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör 2006

Denna rapport sätter fokus på en av aktörerna på elmarknaden, nämligen konsumenten. En väl fungerande elmarknad förutsätter att konsumenterna känner till vilka möjligheter de har att agera, och att de tycker att det är enkelt att agera. Vi har valt att inte bara belysa rörligheten på marknaden, utan försökt vidga perspektivet till att också omfatta hur de kan agera i vardagen - i hemmet (i förhållande till elkonsumtion) - samt inkomstnivåer.