Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:11:50

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör 2006

När elmarknaden avreglerades i Sverige 1996 uppstod nya spelregler för elkonsumenterna och elhandlarna. Från att ha varit anonyma aktörer kan konsumenterna idag fatta beslut om val av elhandlare, produktionssätt av el och vilket prisavtal som överensstämmer med ens betalningsvilja. Denna rapport syftar dels till att beskriva elmarknaden ur ett brett konsument­perspektiv, dels till att föreslå några förbättringar som skulle göra det enklare för konsumenterna att agera på marknaden. De föreslagna förbättringarna är alla av den arten att de skulle kunna vidtas självständigt av elhandels- respektive elnätsföretagen.