Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör 2006

Denna rapport sätter fokus på en av aktörerna på elmarknaden, nämligen konsumenten. En väl fungerande elmarknad förutsätter att konsumenterna känner till vilka möjligheter de har att agera, och att de tycker att det är enkelt att agera. Vi har valt att inte bara belysa rörligheten på marknaden, utan försökt vidga perspektivet till att också omfatta hur de kan agera i vardagen - i hemmet (i förhållande till elkonsumtion) - samt inkomstnivåer.