Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:17:57

Ägarstrukturen på elmarknaden - vem äger vad på den svenska elmarknaden?

Energimarknadsinspektionen (Ei) har som uppgift att följa och analysera elmarknadens utveckling. Som ett led i detta arbete syftar denna rapport till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Vidare har rapporten som syfte att beskriva de största strukturaffärerna som skett på elmarknaden sedan elmarknadsreformen 1996.