Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:30:29

Energimarknad 2005

I den här rapporten kan du läsa om läget på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna. Rapporten belyser övergripligt Stormen Gudrun och vilka konsekvenser stormen fick för elförsörjningen i ett särskilt kapitel.