Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Energimarknad 2005

Vad hände under 2006 och hur bedömer Ei läget på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna? Detta och mycket annat hittar du svaren på i Energimarknadsinspektionens Energimarknad 2005. Rapporten belyser övergripligt Stormen Gudrun i ett särskilt kapitel.