Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:23:15

Kundundersökning av fjärrvärmemarknaden - Konsultrapport Enkätfabriken

Enkätfabriken har för Energimarknadsinspektionens (Ei) räkning genomfört en kundundersökning av fjärrvärmemarknaden. Syftet med undersökningen var att utforska flera viktiga faktorer som påverkar fjärrvärmesektorn. Kundundersökningen syftar till att skapa en djupare förståelse för kundnöjdhet inom fjärrvärme i Sverige. Undersökningen ska även ge inblick i kundernas upplevelse av sin fjärrvärmeanslutning samt deras syn på prissättning, leveranssäkerhet och andra faktorer som påverkar. Resultaten från kundundersökningen kommer att ligga till grund för Ei:segna analyser av hur väl fjärrvärmemarknaden fungerar och om det finns behov av åtgärder på området. Undersökningen genomfördes i maj-juni 2023.