Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:20:39

Energikonsumenternas checklista - frågor och svar om elmarknaden

Som elkonsument kommer man i kontakt med både ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från. Det finns runt 140 elhandlare som verkar i Sverige. Elnätsverksamheten bedrivs som monopol och du kan själv inte välja vilket elnätsföretag som ska överföra din el. Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna och med hjälp av denna checklista kan du få svar på frågor som kan uppstå i rollen elkonsument.