Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 23:02:06

Energikonsumenternas checklista - frågor och svar om elmarknaden

Som elkonsument kommer du i kontakt med både ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag. Du kan välja fritt av vilket elhandelsföretag (kallas också elhandlare) du vill köpa elen du förbrukar (finns runt 140 elhandelsföretag i Sverige). Elnätsverksamheten bedrivs som ett naturligt monopol och du kan själv inte välja vilket elnätsföretag som ska överföra din el. Här hittar du vanliga svar på vanliga frågor. Checklistan uppdateras årligen av Ei:s avdelning för konsumenträtt och publiceras på ei.se.