Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:08:19

Congestion revenues – 2023 års rapportering av användning av intäkter från överbelastning (flaskhalsintäkter) under 2022

Annual report on Congestion revenues according to Regulation (EC) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity.

Varje år samlar Ei in uppgifter om föregående års intäkter från överbelastning från Svenska kraftnät och Baltic Cable AB. Hur intäkterna får användas regleras av elmarknadsförordningen och Ei gör varje år en bedömning av om flaskhalsintäkterna använts på rätt sätt. Av nedanstående rapport framgår både de insamlade flaskhalsintäkterna och Ei:s bedömning av användningen av flaskhalsintäkter 2022.