Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:57:26

Uppdrag om att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet - Ei:s skrivelse

Skrivelse om Ei:s regeringsuppdrag om att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet.