Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:10:20

Kärnkraftsföretagens årlig rapport - Uppförandekod Forsmark Kraftgrupp AB 2021

Årlig rapport 2021 kärnkraftsföretagen (Code of Conduct) - Forsmark Kraftgrupp AB