Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Congestion revenues 2021

Annual report on Congestion revenues according to Regulation (EC) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity.

Varje år samlar Ei in föregående års flaskhalsintäkter från Svenska kraftnät och Baltic Cable AB. Hur flaskhalsintäkterna får användas regleras av elförordningen och Ei gör varje år en bedömning av om flaskhalsintäkterna använts på rätt sätt. Av nedanstående rapport framgår både de insamlade flaskhalsintäkterna och Ei:s bedömning.