Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-05 08:43:49

Kärnkraftsföretagens årlig rapport - Uppförandekod Forsmark Kraftgrupp AB 2020

Årlig rapport 2020 kärnkraftsföretagen (Code of Conduct) - Forsmark Kraftgrupp AB