Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 16:21:10

Energikonsumenternas checklista - frågor och svar om elmarknaden

Som elkonsument kommer du i kontakt med både ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från. Det finns runt 140 elhandlare som verkar i Sverige. Elnätsverksamheten bedrivs som monopol och du kan själv inte välja vilket elnätsföretag som ska överföra din el. Checklistan uppdateras årligen av Ei:s avdelning för konsumenträtt och publiceras på ei.se.