Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energikonsumenternas checklista - frågor och svar om elmarknaden

Som elkonsument kommer du i kontakt med både ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från. Det finns runt 140 elhandlare som verkar i Sverige. Elnätsverksamheten bedrivs som monopol och du kan själv inte välja vilket elnätsföretag som ska överföra din el. Checklistan uppdateras årligen av Ei:s avdelning för konsumenträtt och publiceras på ei.se.