Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-22 05:00:30

Congestion revenues 2019

Annual report on Congestion revenues according to Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 on conditions for access to the network for crossborder exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

Varje år samlar Ei in föregående års flaskhalsintäkter från Svenska kraftnät och Baltic Cable AB. Hur flaskhalsintäkterna får användas regleras av elförordningen och Ei gör varje år en bedömning av om flaskhalsintäkterna använts på rätt sätt. Av nedanstående rapport framgår både de insamlade flaskhalsintäkterna och Ei:s bedömning.