Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Nätkoncession för linje Beslut 2017-101611

Energimarknadsinspektionen (Ei) avslår Affärsverket Svenska kraftnäts (202100-4284) ansökan om nätkoncession för linje för en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö.