Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ei:s historia

Energimarknadsinspektionen - en sekellång historia. 1907 diskuterades frågan om en prisregleringsmyndighet i riksdagen. 101 år senare uppstod Energimarknadsinspektionen som självständig myndighet. Vår verksamhet, eller delar av den, har med andra ord hundra år på nacken. Vi har delat in historien i fyra epoker.