Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:14:53

Ei:s historia

Energimarknadsinspektionen - en sekellång historia. 1907 diskuterades frågan om en prisregleringsmyndighet i riksdagen. 101 år senare uppstod Energimarknadsinspektionen som självständig myndighet. Vår verksamhet, eller delar av den, har med andra ord hundra år på nacken. Vi har delat in historien i fyra epoker.