Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:35:57

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet

Att tillgodose samhällets behov av energi och samtidigt minska negativ påverkan på klimatet är en utmaning. Det ställer nya och högre krav på elsystemet och för att möjliggöra omställningen behöver elsystemet bli mer flexibelt. Energimarknadsinspektionen (Ei) har länge arbetat med att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet. Frågor som är relaterade till flexibilitet är ofta komplexa och för att hantera dem krävs ett avancerat angreppssätt och olika kompetenser. Ofta pågår flera aktiviteter parallellt på Ei som på ett eller annat sätt relaterar till förutsättningarna för ökad flexibilitet i elsystemet. Ei har en strategi för detta arbete som publicerades i december 2020 och reviderades våren 2024.