Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-28 18:15:18

Ei:s verksamhetsplan 2023 Ei R2022:14

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) verksamhetsplan 2023.