Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:38:49

Energimarknadsinspektionens årsredovisning 2018

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årsredovisning 2018.