Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energimarknadsinspektionens tillsynspolicy

Ei:s tillsynsuppdrag: Ei kontrollerar efterlevnaden av regelverk, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd. De lagar som främst avses är ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), lagen om vissa rörledningar (1978:160), fjärrvärmelagen (2008:263) och lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter samt tillhörande förordningar och föreskrifter.