Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:10:58

Energimarknadsinspektionens tillsynspolicy

Energimarknadsinspektionens (Ei) kontrollerar efterlevnaden av regelverk, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd. De lagar som främst avses är ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), lagen om vissa rörledningar (1978:160), fjärrvärmelagen (2008:263) och lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter samt tillhörande förordningar och föreskrifter.