Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:57:19

Energimarknadsinspektionens årsredovisning 2016

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årsredovisning 2016.