Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 07:10:07

Föreskrift EIFS 2014:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet EIFS 2010:1