Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-26 22:45:29

Föreskrift EIFS 2022:01

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd för utformning av nättariffer för ett
effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:01. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2019-100497 som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium. Länk till annan webbplats.