Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-06-25 04:35:30

Föreskrift EIFS 2019:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2019:2