Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:09:08

Förslag på föreskrifter om tariffutformning – lämna synpunkter senast 9 januari 2022

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram förslag på föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Till och med den 9 januari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Sedan 2019 har ett projekt pågått på Ei med syfte att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Sedan projektet startade har Ei gjort ett flertal analyser och pratat med branschen via seminarier, möten, expertgrupper och kommunikation på ei.se.

Ett antal rapporter har även publicerats där intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter.

Nu har projektet lett fram till att det finns ett förslag på föreskrifter och intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna innan de beslutas.

Kort om förslaget

I föreskriften föreslås att tre tariffkomponenter blir obligatoriska – en energiavgift, en fast avgift baserad på kundspecifika kostnader och en fast avgift baserad på övriga kostnader.

Denna indelning kommer troligtvis leda till att de flesta kunder får betala en större andel fast avgift och en mindre andel rörlig avgift än vad de gör idag.

Utöver detta ska nätföretagen också tillämpa en effektavgift om det behövs för att bidra till ett effektivt nätutnyttjande. Med ett effektivt nätutnyttjande avses låga nätförluster och en jämn effekt i nätet utifrån vad som är rimligt med avseende på nätkoncessionshavarens objektiva förutsättningar.

Tidpunkten för att lämna synpunkter på följande underlag är stängd!

  • Förslag på föreskrift
  • Konsekvensutredning
  • Missiv

Är du intresserad av ovanstående underlag ber vi dig kontakta oss.

Förslaget är att föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2023 och senast tillämpas från och 1 januari 2025, vilket sammanfaller med kravet på timvis mätning för elmätarna.

Hit skickar du dina synpunkter

Synpunkter lämnas till Ei via Ei:s registratur (se e-postadress nedan) senast den 9 januari 2022. Märk ditt mejl med ärendenummer 2019-100497.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Kontakt
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL