Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:48:20

Status i tariffprojektet – rapport skjuts fram

Arbetet i tariffprojektet fortskrider, men den statusrapport som var planerad att publiceras i början av året skjuts fram. Orsaken är att det krävs en djupare analys av ett antal frågor.

– Frågorna är komplexa och vi behöver därför ha ytterligare diskussioner både med vår expertgrupp och i projektgruppen innan vi publicerar nästa statusrapport, säger Johan Carlsson, projektledare på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Nästa expertgruppsmöte är i februari och några av de frågor som kommer att diskuteras då är bland annat fördelningen av kostnader mellan nätnivåer och mellan producenter och konsumenter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL