Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:06:01

Sammanfattning från expertgruppsmöte i november

Den 25 november 2020 hölls ett expertgruppsmöte i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. På mötet diskuterades bland annat hur residualkostnaderna kan hanteras.

Syftet med mötet var att diskutera det arbete som skett internt på Ei efter det att en statusrapport publicerades i somras. Utifrån den teoretiska genomgången i rapporten har projektgruppen nu analyserat vilka tariffelement som bör användas av nätföretagen.

Expertgruppsmötet skedde digitalt med representanter från elnätsföretag, vindkraftsföretag och flera större intresseorganisationer.

Ett av förslagen som diskuterades på expertgruppsmötet är att fördela residualkostnaderna med en effektkomponent. Idag utgår den fasta kostnaden för många konsumenter från storleken på säkringen. Frågan för projektet är bland annat om avgiften ska utgå från en på förhand bestämd säkring som idag eller någon annan form av fördelning utifrån effekt med begränsad beteendepåverkan.

– Vi hade många engagerade och konstruktiva diskussioner och vi kommer nu att ta med inspelen i den statusrapport vi arbetat med under hösten, säger Johan Carlsson, projektledare för tariffprojektet.

Planen är att en ny statusrapport kommer publiceras i inledningen av nästa år.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL