Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:09:39

Tack för synpunkter - ny statusrapport på gång

I somras publicerade Energimarknadsinspektionen (Ei) en promemoria som beskrev hur långt arbetet kommit i projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Nu har de synpunkter som kommit in tagits om hand och en ny statusrapport är under arbete.

Efter att statusrapporten publicerades i juli har Ei har fått in flera synpunkter till projektet. Många av synpunkterna handlade om att tariffernas utformning inte får styras av en alltför teoretisk inriktning.

– Vi har fått många bra inspel och just frågorna om hur vi ska använda den ekonomiska teorin i praktiken kommer vi att fördjupa oss i och bättre beskriva i nästa statusrapport, säger Johan Carlsson, jurist och projektledare för arbetet med att ta fram föreskrifter för tariffutformning.

De större frågor som projektgruppen arbetar med just nu är bland annat hur fördelningen av residualkostnader ska ske och en analys av vilka tariffelement som bör användas av nätföretagen. Residualkostnaderna utgör en stor del av nätföretagens kostnader och det är därför viktigt att föreskrifterna leder en korrekt prissättning av dessa kostnader mot kunderna. När det gäller vilka tariffelement som kan användas mot kunderna görs nu en strukturerad genomgång av vilka metoder som finns och hur dessa bäst överensstämmer med ekonomisk teori.

Dessa frågor kommer bland annat att beskrivas i nästa statusrapport som, om allt går enligt plan, ska vara klar runt årsskiftet. Även den kommer att publiceras på ei.se och det finns då möjlighet för intressenter att kommentera och lämna synpunkter.

Syftet med statusrapporterna

Syftet med statusrapporterna är dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, dels att få in synpunkter och reflektioner från såväl elnätsföretag som kundföreträdare och andra intressenter på de analyser som gjorts och de ställningstaganden som projektet hittills kommit fram till.

Projektet och arbetet med att ta fram föreskrifter för tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet kommer att fortsätta även under nästa år.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL