Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:15:36

Kom gärna med inspel till Ei:s tariffprojekt

I början av juli publicerade Energimarknadsinspektionen (Ei) en promemoria som beskriver hur långt arbetet kommit i projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Fram till den 18 september har intressenter möjlighet att komma med inspel och synpunkter på promemorian.

Syftet med promemorian är dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, dels att få in synpunkter och reflektioner från såväl elnätsföretag som kundföreträdare och andra intressenter på de analyser som gjorts och de ställningstaganden som projektet hittills kommit fram till.

Till promemorian och hur du gör för att lämna synpunkter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL