Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:19:24

Lägesbild publicerad – välkommen att lämna synpunkter

Nu finns en promemoria med en lägesbild av Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet publicerad. Kom gärna med synpunkter och inspel.

Promemorian som nu har publicerats beskriver vad projektet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut och vilka ytterligare frågor som har identifierats.

Syftet med promemorian är dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, dels att få in synpunkter och reflektioner från såväl elnätsföretag som kundföreträdare och andra intressenter på de analyser som gjorts och de ställningstaganden som projektet hittills kommit fram till.

– Det är en sak att göra teoretiska analyser, men vad får de för effekter? Vi vill gärna ha in reflektioner som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Johan Carlsson, jurist på Ei och ny projektledare för tariffprojektet.

Synpunkter senast 18 september

Intressenter är välkomna att lämna synpunkter till och med den 18 september 2020. Synpunkter på promemorian märks med diarienummer 2019–100497 och skickas till Registrator.

Promemorian Elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande - Principiella val för utformningen av nättariffer

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL