Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:28:43

Arbetet med tariffutformning fortsätter - statusrapport till sommaren

Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet fortsätter. Till sommaren kommer en statusrapport att publiceras som intressenter har möjlighet att reflektera över.

I början av maj lämnade Ei in ett förslag till regeringen om en ändring i ellagen. Förslaget handlade om att införa lokaliseringssignaler i elnätstarifferna.

Komplext projekt

Nu när lagförslaget är inskickat fortsätter arbetet med huvudprojektet, det vill säga att ta fram föreskrifter för tariffutformning. Nya frågeställningar har identifierats och utredningar som krävts gör dock att den ursprungliga tidsramen inte kommer kunna hållas.

– Under resans gång har det visat sig att det här projektet är mer komplext än vi från början kunde ana. Vi har behövt utreda vissa frågor djupare och vi har identifierat nya frågeställningar som behöver ett svar innan vi kommer vidare, därför är den tidsplan som vi haft inte längre aktuell, säger Jens Lundgren, projektledare och biträdande chefsekonom på Ei.

Statusrapport till sommaren

Just nu summeras det arbete som gjorts fram till dagens dato. Det ska resultera i en delrapport/statusrapport som visar vad projektet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut just nu, vilka knäckfrågor som finns och vilka ytterligare frågor som har identifierats. Statusrapporten kommer att publiceras på ei.se under sommaren och då har alla intressenter möjlighet att reflektera över innehållet.

– Eftersom statusrapporten publiceras mitt i sommaren kommer vi ha en svarstid till i mitten av september för dem som vill kommentera och lämna synpunkter, säger Jens Lundgren.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL