Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:50:22

Tack för samtalen– nu fortsätter arbetet

I oktober genomfördes tre dialogmöten om utformningen av elnätstariffer. Ett 50-tal personer medverkade och bidrog till värdefulla samtal.

– Stort tack till alla som kom och delade med sig av tankar och synpunkter, säger Karin Tvingsjö, projektledare på Ei.

Till de två dialogmötena med företrädare för elnätsföretag deltog 45 personer och till mötet med kundföreträdare deltog 8 personer. Ei uppskattar de goda samtalen och inspelen från deltagarna till det fortsatta arbetet.

Vad händer nu?

Nu fortsätter arbetet med att ta fram texterna till föreskrifterna. Fortsatta diskussioner med den expertgrupp som är knuten till projektet står också på agendan. Expertgruppen består av representanter både från elnätssidan och kundsidan. Föreskrifterna beräknas vara så pass klara att de kan skickas ut på remiss våren 2020.

Kontakta Ei om du vill ta del av presentationerna som visades.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL